Kiezen

Mezelf zijn...

Op een dag keek ik in de spiegel
en zag een glimp van mezelf,
niet zoals ik me al jaren ken,
maar als een oneindig wezen
dat op ontdekkingsreis is
 en zijn eigen weg moet gaan.

Vol vreugde en ontzag keek ik nog eens
en zag mezelf toen zoals het tot nog toe was.
Gevormd door en gevangen in
verwachtingen en normen en waarden.
Vaak zelf onbewust hiervan
en bang om niet hieraan te voldoen
en afgewezen te worden.
Regelmatig voorbijgaand aan mezelf.

Weer keek ik in de spiegel
en beloofde mezelf dat dit zou veranderen.
Dat ik ging leren mijn ware Ik te ontdekken
en te ZIJN!

***

Kijk niet naar het verleden

om jezelf verwijten te maken,

maar kijk terug om ervan te leren.


Wanneer een keuze
kracht in zich draagt,

is er niemand
die om uitleg vraagt.