Boeken


Onderstaande boeken laten je kennismaken met een andere kijk op het menszijn en de wereld om ons heen.
Ze vertellen over bewustwordingsprocessen, over een ontdekkingsreis naar jezelf. 

Bij de Open Spirituele Bijeenkomsten is er een leestafel waar je in de boeken kunt snuffelen en ze verkrijgen.

Het boek Wijsheden is ook als E-book beschikbaar.

Klik hier om het te downloaden.

De boeken ´Wereld van de Wijsheid deel 1 en 2 ´, zijn verdiepingsboeken en ook via de leestafel te verkrijgen.

 

Als je vragen hebt, dan kun je een mailtje sturen naar 

pr@wereldvandewijsheid.nl