Bijbelse symbolen

De taal van de bijbel

De bijbel is een boek met een groot bereik
en de vele kleurrijke teksten verdienen een diepere kijk.

Zij verhalen over verschillende lagen en mogelijkheden
om in de voetsporen van de volbewuste te treden.
Deze symboliek is bedoeld om je in je wezen te raken
en niet om er studies en dogma's van te maken.
Zij schrijft je de wet niet voor, zij hamert niet op regelgeving,
maar doet een beroep op je ervaring, op je innerlijke beleving.

Zij vertelt je over het levende Woord,
wat een ieder die luistert, in zijn binnenste hoort.

 

***

 
De waarheid
is
een flinterdun
idee,
dus bijt je er niet in vast
maar
speel ermee.

 

Adam en Eva

Het Principe van de mannelijke en vrouwelijke component,
is misschien niet in deze bewoordingen bij iedereen bekend.
Maar als je even kijkt naar het denken en voelen,
wordt het misschien iets duidelijker wat we bedoelen.

Wanneer deze aspecten in de mens nog erg op zichzelf zijn gericht,
nopen zij hem om op zoek te gaan naar harmonie, naar evenwicht.
Want verstand en gevoel leven vaak als kat en hond
en verdedigen hun territorium, bewaken elk hun eigen grond.

Het is soms een heftige strijd en er is veel sprake van 'maar',
er is dan ook bewustwording nodig voor ze openstaan voor elkaar.
Want alleen als de mens zich naar binnen durft te keren,
ontstaat er een samenspel tussen het aanvoelen en het redeneren.

Het mannelijke staat voor de bescherming, het naar buiten tredende deel,
Het vrouwelijke is de koestering en vervult de ontvangende rol in het geheel.
Samen zijn zij het leven voortbrengende beginsel in het aardse bestaan,
maar ook op het pad van bewustzijn, dat in de trillingenwereld verder zal gaan.

De bijbel is een boek met symbolische waarde
en laat je ruiken aan wat er nog meer is tussen hemel en aarde.


***