Het pad
 

Ieder mens is op aarde om in contact met zijn wezen, zijn lessen te leren en zijn eigen Wijsheid te ontdekken. Maar iedereen is uniek, heeft zijn eigen mogelijkheden en heeft zijn eigen ervaringen en lessen meegenomen en moet dus ook zijn eigen pad lopen.
Om jouw pad te ontdekken en te kunnen volgen, heb je richtingaanwijzers ter beschikking en is er begeleiding vanuit de Wereld van de Wijsheid.

Emoties

De maatschappij is als een spiegel en laat een mens, via de emoties die hij ervaart in situaties die hij tegenkomt, zien waar hij nog iets moet leren.
Deze emoties zijn een uitnodiging om hier eens naar te gaan kijken en te ontdekken wat er speelt. Misschien is dat wel anders dan het in eerste instantie lijkt.‚Äč

Een Leraar vertelde tijdens een lezing:  
Hoe een mens zichzelf ziet, voelt en ervaart, reflecteert hij in de denkkap, maar hij ziet deze gedragingen terug in zijn contacten met andere mensen.

In deze reflectie wordt de mens gekwetst en als een mens nog niet zo bewust is dan zegt hij vaak: ‘Hoe kan dat nou toch, waarom kom ik toch steeds iemand tegen die zo naar tegen mij doet?’
Maar de mens ziet niet dat hij iets van zijn eigen emoties weerspiegeld krijgt in zijn kijken.

U weet dat ieder mens een aura, een uitstraling heeft, waar ook de trillingen van de emoties in verpakt zijn. Maar wanneer de mens kijkt, heeft hij niet in de gaten dat hij door zijn eigen trillingen heen kijkt en dat deze eigen emotietrillingen zijn blik begeleiden. Datgene wat hij ziet bij de ander zegt dus iets van zijn eigen emoties. Zij worden weerspiegeld door de ander.
Als u zich hiervan bewust bent, kunt u dus ook nooit meer een oordeel over de ander geven en zeggen: ‘Die is zus of die is zo.’

Om de eigen reflectie te zien is vaak heel moeilijk, daarom kunt u beter kijken naar:
Waar loop ik tegenaan in contacten met mensen?
Wat doet mij pijn, waar zit mijn kwetsbaarheid?

U zult merken dat de emoties waar u last van heeft in contacten met anderen, als een rode draad door uw leven lopen. Ze hebben te maken met de les die u al van jongs af aan in uw rugzak meesjouwt.

Als u zich hiervan bewust wordt, krijgt u een grotere kijk op uw eigen les en op uw eigen overlevingsnatuur.

Spiegelen

Ik keek boos naar jou maar wist niet,

dat wat ik zag, weerspiegelen liet,

iets dat van mij was en me raakte 

en vol van emotie maakte.

*

Impulsen

Een impuls is een seintje van binnenuit, vanuit je wezen, dat je vertelt wat er bij je past en wat niet.
Het is het eerste wat er in je opkomt als er iets op je pad komt en je een keuze moet maken. ( krijg je bijvoorbeeld een uitnodiging voor een feestje dan voel je direct of je zin hebt om te gaan of niet.)
Daarna neemt het denken het over en kleurt je kijk met de normen en waarden van de maatschappij en de opgedane ervaringen als je uit de pas liep. ( dat kun je toch niet maken.... misschien nodigen ze me dan niet meer uit.... enz.) 

Vaak herken je die vluchtige impulsen nauwelijks en luister je naar je denken. En de denkkap kiest altijd voor zekerheid en veiligheid.
Hierdoor is het pad dat een mens volgt vaak een ander dan het wezen aanreikt, want het wezen wil nieuwe ervaringen op doen en mogelijk zijn les leren. Het houdt zich niet bezig met normen en waarden.


Begeleiding 

Vanuit de Wereld van de Wijsheid is er begeleiding voor elk wezen op zijn weg naar het volbewustzijn.
Je moet echter wel zelf om hulp vragen, want ´de vrijheid van de mens is het hoogste goed´.
Het maakt niet uit tot welke god je je vraag richt, ze wordt ontvangen en als het nodig is komt er hulp op je pad.

Deze hulp kan diverse vormen hebben, mede afhankelijk van je eigen bewustzijnsniveau. Iemand kan bijvoorbeeld iets tegen je zeggen of je leest iets wat flink binnenkomt. Mogelijk krijg je iets aangereikt in een beeld of droom, of weet je opeens het antwoord in jezelf.

Daarnaast zijn de open spirituele bijeenkomsten, waar je ook boeken of gedichtjes kunt krijgen, natuurlijk ook een hulpmiddel om verder te komen.


***